JAVNI NATJEČAJI I POZIVI

 

O D L U K A o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga na području mjesnih odbora grada Valpova u 2017. godini

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME/PROJEKTE

### 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE (AMATERSKE UDRUGE) GRADA VALPOVA U 2017. GODINI

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga iz područja kulture (amaterske udruge) Grada Valpova, Klasa: 610-01/17-01/4, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 13. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga iz područja kulture (amaterske udruge) Grada Valpova u 2017. godini

Grad Valpovo poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture (amaterske udruge) da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji su od interesa za Grad Valpovo i koji doprinose razvoju kulture u zajednici.

Obvezna dokumentacija:

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja kulture (amaterske udruge) Grada Valpova u 2017. godini.pdf

B Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - područje kultura.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx

 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA TEHNIČKE KULTURE GRADA VALPOVA U 2017. GODINI

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture Grada Valpova, Klasa: 630-01/17-01/4, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 13. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture Grada Valpova u 2017. godini

 

Grad Valpovo poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području tehničke kulture da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji su od interesa za Grad Valpovo i koji doprinose razvoju tehničke kulture u zajednici.

 

Obvezna dokumentacija:

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja kulture (amaterske udruge) Grada Valpova u 2017. godini.pdf

B Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - područje kultura.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx

 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI GRADA VALPOVA U 2017. GODINI

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga iz područja humanitarne i zdravstvene skrbi Grada Valpova, Klasa: 550-01/17-01/32, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 13. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga iz područja humanitarne i zdravstvene skrbi Grada Valpova u 2017. godini

 

Grad Valpovo poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području humanitarne i zdravstvene skrbi da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji su od interesa za Grad Valpovo i koji doprinose razvoju humanitarne i zdravstvene skrbi u zajednici.

 

Obvezna dokumentacija:

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja kulture (amaterske udruge) Grada Valpova u 2017. godini.pdf

B Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - područje kultura.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx 

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD VALPOVO

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo u 2017. godini, Klasa: 402-08/17-01/29, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 16. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo u 2017. godini

 

Grad Valpovo poziva sve udruge od posebnog značaja za Grad Valpovo da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji doprinose razvoju zajednice. 

Udruge suglasno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za slijedeća područja djelovanja: 

 

1. organizacija aktivnosti za djecu i mladež

2. odgoj i obrazovanje

3. razvoj i demokratizacija društva

4. promicanje vrijednosti Domovinskog rata

5. povećanje turističke ponude

6. poljoprivreda, ribarstvo, uzgoj i zaštita divljači i životinja

7. očuvanje okoliša

8. rad sa starijim osobama

9. turizam

10. tradicionalne manifestacije, glazba, edukacije, izdavaštvo

11. promicanje zdravog načina života i rekreacije, zaštita zdravlja 

12. afirmacija i unaprjeđenje volonterizma.

 

Obvezna dokumentacija:

 

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od posebnog značaja za Grad Valpovo u 2017. godini.pdf

B Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - udruge od posebnog značaja.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE KOJE SU PROGRAMSKI USMJERENE ZA RAD NA EKOLOŠKIM PROJEKTIMA

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga za rad na ekološkim projektima „Valpovo-zeleni grad“, Klasa: 351-01/17-01/3, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 16. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga za rad na ekološkim projektima „Valpovo-zeleni grad“

 

Grad Valpovo poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području ekologije, odnosno zaštite okoliša i prirode da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji su od interesa za Grad Valpovo i koji doprinose razvoju zajednice. 

 

Obvezna dokumentacija:

 

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga za rad na ekološkim projektima Valpovo - zeleni grad.pdf

B Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - Ekološki projekti Valpovo-zeleni grad.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx

 

  

JAVNI NATJEČAJ ZA PROJEKTE KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA GRADA VALPOVA

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova, Klasa: 026-01/17-01/1, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 22. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova u 2017. godini

 

Grad Valpovo poziva sve udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova da prijave programe ili projekte koji su usmjereni na organiziranje izvanrednih aktivnosti u toku godine, za nabavu opreme za rad udruge, za organiziranje obilježavanja tradicionalnih smotri, obljetnica, izdavanje monografija i sl., kao i za realizaciju društveno korisnih projekata. 

Obvezna dokumentacija:

 

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Valpova.pdf

B Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - područje mjesnih odbora.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx 


JAVNI NATJEČAJ za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Valpova

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 32. Statuta Grada Valpova (,,Službeni glasnik Grada Valpova" br. 8101,2106,4109,2113i7113), a sukladno zaključku Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Valpova sa 20. sjednice održane dana 21. prosinca 2016. godine, objavljuje slijedeći 

JAVNI NATJECAJ (klikni za cijeli tekst)

 

 


 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Testiranje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak 17. listopada 2016. godine u 9,00 sati, u maloj Vijećnici Grada Valpova, na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo.

 POZIV

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

U ,,Narodnim novinama" br. 80/16 od dana 07. rujna 2016. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova za radno mjesto viši stručni suradnik za društvene djelatnosti - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.  Više >>>OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA


 

 

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova za slijedeće radno mjesto:

- Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. 

I. 

Opći uvjeti:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

- diplomirani pravnik / magistar prava ili diplomirani ekonomist / magistar ekonomije (VSS)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

- znanje rada na računalu – alati Microsoft Office-a

- poznavanje engleskog jezika

- položen državni stručni ispit.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može biti izabrana pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11).

II.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- preslika osobne iskaznice

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (diploma)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu 

- dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana osobna izjava kandidata)

- dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen ispit iz engleskog jezika )

- dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

- vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak koje nije starije od tri mjeseca.

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

III.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

IV.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i prijave navedene u javnom natječaju. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozvan na dopunu iste. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 

V.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

VI.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru  bit će objavljeni na službenoj web stranici Grada Valpova (www.valpovo.hr). 

VII.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

VIII.

Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, s naznakom za javni natječaj, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

IX.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

Klasa: 112-01/16-01/6

Urbroj: 2185/01-6-16-1

Valpovo, 07. rujna 2016. godine

Pročelnik:

 Đuro Glavaš, dipl.iur. 

 

 ___________________

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Narodnim novinama broj 48/2016 od 25.05.2016. godine, objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu za financije i proračun Grada Valpova na radno mjesto:

-„Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo“ (1 izvršitelj – m/ž), uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Prijave na natječaj podnosile su se zaključno s 02. lipnja 2016. godine.

OPŠIRNIJE 

 


Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Grada Valpova za razdoblje od 2015.- 2020. godine

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Grada Valpova za razdoblje od 2015.- 2020. godine traje u vremenu od 10. studenog do 17. studenog  2015. godine, do kada je utvrđen rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi ili prijedloga na nacrt Strategije.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedina poglavlja u nacrtu Strategije, uz jasna obrazloženja i to na sljedeću adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Primjedbe i prijedloge koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje.

Po završetku procesa javne rasprave, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na web stranici Grada Valpova www.valpovo.hr, kao i obrazloženja za one primjedbe i prijedloge koji eventualno neće biti prihvaćeni.

BAZA_PROJEKTNIH_IDEJA_GRAD_VALPOVO_2015.-2020. 

NACRT_STRATEGIJE_RAZVOJA_GRADA_VALPOVA_2015.-2020. 

 

GRAD VALPOVO

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

J A V N A   R A S P R A V A

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA 

O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE UZ NASELJE ANTE STARČEVIĆA U VALPOVU 

 

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničara – 1 izvršitelj/ica

Temeljem članka 15. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo od 15. svibnja 2009. godine, te članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97; 5/98; 104/00; 69/09.) v.d. ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo, dana 12. listopada 2015. godine raspisuje... OPŠIRNIJE 

 

### 

JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA VALPOVA ZA 2014. GODINU
Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova, na svojoj sjednici održanoj 02. listopada 2014. godine, utvrdio je tekst Javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova za 2014. godinu.
Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2014. godine, a inicijativu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: GRAD VALPOVO – Odbor za dodjelu javnih priznanja, M. Gupca 32, Valpovo.

 JAVNI POZIV - JAVNA PRIZNANJA 2014. GODINA

 OBRAZAC ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA


 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljicu javne ustanove „Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo“. 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub Valpovo, na pola radnog vremena.