Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B

Grad Valpovo je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Valpovo, Grad Belišće, Općina Bizovac i Općina Petrijevci. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog

programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 3. travnja 2017. godine pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B. 

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 3. svibnja 2017. godine putem elektroničke pošte, na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1. Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B

2. Nacrt PRŠI

3. Prilog 3 nacrta PRŠI

4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi