Važniji dokumenti koje možete preuzeti putem naših web stranica:

- - -

 

Preuzmite obrazac javnog priznanja grada Valpova:  OBRAZAC 

 

2017.

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova 2017.-2019.

2. Izmjene i dopune Proračuna 2017.-2019. - 3. razina

Proračun Grada Valpova 2017.-2019. - 3. razina (1)

 

2016.

 

1. Imjene i dopune Proračuna Grada Valpova 2016. - 3. razina (1)

2. Imjene i dopune Proračuna Grada Valpova 2016. - 3. razina

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016. -3. razina

---

1. Odluka o započinjanju postupa ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Valpova 2015.-2020. 

2. Mišljenje o potrebi provedbe SPUO_MZO 

3. Mišljenje o potrebi provedbe SPUO_OBŽ  

4. Odluka da nije potrebno provoditi SPUO  

5. Mišljenje o provedenom postupku za SPUO_OBŽ  

 

---

Proračun Grada Valpova za  2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu 

Financijski izvještaj Proračuna Grada Valpova za razdoblje 01.01. do 31.12. 2015. godine 


 2015.

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova 2015. godine 

1. Izmjene i dopune proračuna grada Valpova za 2015. godinu 

Izmjena plana nabave za 2015. godinu 

Dopuna plana nabave za 2015. godinu 

 

Plan nabave 2015. - izmjene 

Financijski izvještaj Proračuna Grada Valpova za razdoblje 1. siječnja 2014. – 31. prosinca 2014. 

 

Proračun Grada Valpova za  2015. godinu i projekcije 2016. i 2017. 

 

1. Izmjene i dopune Proračuna  Grada Valpova za 2014. godinu.xlsx

Proračun Grada Valpova za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Izvršenje Proračuna Grada Valpova za 2013. godinu.xls

Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2013. godinu

IZMJENJENI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2013.

Proračun Grada Valpova za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu (.xls)

 

---

Statut grada Valpova (.doc)

Odluka o komunalnoj naknadi (.pdf)

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Valpova (.doc) 

Pravilnik o plaćama (.doc)