KOMLO - GRAD PRIJATELJ

 

    Suradnja Grada Komloa iz Republike Mađarske i Grada Valpova datira još od 1996. godine, kada je prve kontakte uspostavio sadašnji zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Valpova gospodin Stjepan Koški, a već slijedeće 1997. godine došlo je i do prve službene posjete delegacije profesionalne vatrogasne postrojbe iz Grada Komloa Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Valpovo, prilikom obilježavanja 110-te obljetnice rada i postojanja.

    Ovi počeci suradnje kasnije su prerasli na nivo suradnje dviju jedinica lokalne samouprave na području športa, kulture i prosvjete.

    Obzirom da se suradnja sve više razvijala, došlo je i do ideje da se potpiše Sporazum o suradnji između dva grada, što je i učinjeno na zajedničkim svečanim sjednicama Gradskih vijeća Grada Valpova i Grada Komloa, prvo u Gradu Komlou 01. svibnja 2004. godine, a zatim i u Gradu Valpovu 26. lipnja 2004. godine.

 

OPĆINA TISNO - GRAD PRIJATELJ

http://www.tisno.hr/

 

- - -

Sporazum o suradnji (Prilog!) 

S  P  O  R  A  Z  U  M

O SURADNJI GRADA KOMLOA U REPUBLICI MAĐARSKOJ I
GRADA VALPOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Članak 1.

    Kako je Grad Valpovo već duže vrijeme u vrlo bliskim i prijateljskim odnosima s gradom Komlom u Republici Mađarskoj, te kako su različite udruge i institucije i same obje jedinice lokalne samouprave uspostavile određene prijateljske veze u namjeri i s ciljem unapređenja već postojećih prijateljskih veza, kojima bi unaprijedili razvoj obaju gradova, te omogućili bolji i svestraniji protok ljudi i ideja, Grad Valpovo i Grad Komlo ovim Sporazumom uspostavljaju suradnju i prijateljske odnose.

Članak 2.

    Sporazum dvaju gradova biti će temelj i potpora ostvarivanju i produbljivanju suradnje njihovih građana, udruga, institucija i gradskih uprava na području obrazovanja, kulture, športa i svih drugih područja društvenih djelatnosti.
    Grad Valpovo i Grad Komlo suglasni su da će poticati i razvijati međusobno razumijevanje, osobito na područja očuvanja običaja i tradicija, te podržavati sve oblike kulturne razmjene i suradnje.

Članak 3.

    Oba Grada ulagat će napore za unapređenje gospodarske suradnje razmjenom informacija, omogućavanju uspostavljanja međusobnih veza gospodarskih subjekata, podupiranjem njihovih nastojanja za članstvom u različitim asocijacijama, te svim drugim sredstvima, a u cilju jačanja industrijske, trgovinske i turističke suradnje, te svih oblika poduzetništva, a na osnovi partnerstva i obostrane koristi.

Članak 4.

    Grad Valpovo i Grad Komlo suglasni su i shvaćaju važnost razmjene posjeta različitih izaslanstava u cilju oživotvorenja i ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma, te će takav oblik suradnje poticati i podržavati, a osobito će potencirati i razvijati veze među mladim ljudima i njihovim udrugama, kao temelju i za buduću suradnju obaju gradova.

Članak 5.

    Oba Grada suglasna su da će se pridržavati ovog Sporazuma u svim njegovim dijelovima, a u okvirima pravnog sustava države kojoj pripadaju.

Članak 6.

    Ovaj Sporazum zaključuje se na neodređeno vrijeme, a svaka strana ga može otkazati na način da o tome pismeno obavijesti drugu stranu.
    Otkaz Sporazuma stupa na snagu 6 mjesece od dana primitka takve obavijesti.

Članak 7.

Ovaj Sporazum je sastavljen na mađarskom i hrvatskom jeziku, a stupa na snagu danom njegova potpisivanja.                                            Gradonačelnik Grada Valpova:   Radoslav Jurić                                      Gradonačelnik Grada Komloa:    Pava Zoltan