KALENDAR KULTURNIH, SPORTSKIH I DRUGIH DOGAĐANJANA PODRUČJU GRADA VALPOVA U 2014. GODINI

 

____________________________________________ 

Opširnije o događanjima u 2013. godini na području grada Valpovo:  PROGRAM 

Ljeto Valpovačko 

Ladimirevački divani 

Vatre na konjari (link)

Šokački korjeni (link)

Selo moje belo

Memorijal Fabijana Šovagovića

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće

 

Ustanova za kulturnu djelatnost A.E. Miroljub Evetović 

- - - 

Preuzmite obrazac javnog priznanja grada Valpova:  OBRAZAC