„Gradsko Poglavarstvo Grada Valpova je na 62. sjednici održanoj 31. siječnja 2005.god. imenovalo tajnika grada Zvonka Barišića službenom osobom za rješavanje predmeta o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Grada Valpova.

 

Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon: 656-200, 656-214 i mobitel: 098/9095703 ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Informacije INFORMACIJE-KATALOG.doc 

PRAVILNIK - PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zakon o pravu na pristup informacijama objavljen je u Narodnim novinama broj 25/13 i 85/15 koji možete pronaći na www.nn.hr

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu